Tag Archives: Imaam Shafi’ee

May, 2011

March, 2011

February, 2011

  • 12 February

    The Status of Taqleed

    Q: What is the status of Taqleed (following one of the four Imaams of fiqh) in Deen? e.g. Fardh, Waajib, Sunnah or Mustahab? A: Following one of the four Imaams of fiqh viz. (Imaam Abu Hanifah, Imaam Maalik, Imaam Shafi’ee and Imaam Ahmad [Rahimahumullah]) is waajib–li-ghairihi [1] (compulsory) in Deen. …

Enable Notifications    OK No thanks